Ordinær generalforsamling 

Lørdag 7. november 2015 kl. 14.00

Dagsorden

1. Valg af diregent

2. Formandens beretning

3. Aflæggelse af regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer (På valg: Frits Thomsen)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Peer Dam).

9. Valg af 2 suppleanter (Peer Dam + Peer Jensen)

10. Valg af revisorer (Carsten Svostrup + Niels Skovhede)

11. Eventuelt

 

Online

Vi har 26 gæster og ingen medlemmer online