Bestyrelsen 2022


Formand

Ole Andersen 

23228532

Kontakt på E-Mail : oleand1955@gmail.com


Kent Sørensen

Mobil: 23 29 21 27

 Mail: soerensenkent@gmail.com

Carsten Bache

41 12 06 62

Mail: Carsten.Bache@ssg.dk

Stig Bjerg

mobil 27710151

Mail smb197735@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Poul Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem

Poul Mikkelsen

Mobil:

Suppleanter:

Jørgen Rasmussen og Mette Møller Hansen