Info til nye medlemmer.

Facebook:

Offentlig Elmer FB-gruppe- link:

For nuværende og tidligere medlemmer samt venner af klubben.

Lukket Elmer FB-gruppe – link:

Medlemmer og kæreste/ægtefælle/samlever til disse kan blive medlemmer af denne gruppe.

Kun medlemmer af gruppen kan se og lave opslag her.

Her bliver lagt begivenheder, info og kommunikation samt billeder ind.

Hjemmeside:

Elmermc.dk

Her kan findes vedtægter, medlemsliste, aktivitetsoversigt, fotos mm.

Har du noget, som skal op hjemmesiden kontakt da Jens Kokholm.

SMS service
Elmer info udsendes fra mobilnr. 24252524 tilhørende Jens Kokholm. Har du forslag til en køretur eller andet du vil dele med de øvrige medlemmer, kan du sende en SMS til 24252524, så vil jeg sende din besked videre. Jeg vil opfordre til at du IKKE bruger emodjis, da jeg så skal fjerne dem, for at bruge gruppe-SMS.

Bestyrelsen:

Formand: Ole Andersen.

Næstformand/Køreudvalg: Mette Møller Hansen.

Bestyrelsesmedlem/Kasserer/Køreudvalg: Jan Kirkeby.

Bestyrelsesmedlem/Husudvalg: Ole Frølund.

Bestyrelsesmedlem/Indkøb/Bar: Poul Mikkelsen.

Mobilepay:

437793 Bruges til køb i bar og kontingent.

692226 Bruges til arrangementer. Normalt vil der blive angivet i opslag, når dette nummer bedes benyttet.

Faste aktiviteter:

Tirsdag kl. 9.30 Kaffehygge i klubben

Onsdag kl. 18.30 Fællestur

Torsdag kl. 19.00 Klubaften

Fredag kl. 15.30 Fyraftensøl i klubben

Fællesture/arrangementer:

Alle er velkomne til at lægge begivenheder/køreture op på FB-gruppen samt bede om at få disse sendt ud via sms (Se ovenfor). Fællesture kan variere mht. ugedag alt afhængig af turarrangør og da der ofte køres efter arrangementer.

Rengøring:

Her finder du tingene:

  • Støvsuger, støvsugerposer og støvkost i højskab i køkkenet.
  • Svaber i hjørnet foran toiletterne.
  • Klude og poser i nederste skuffe i køkkenet.
  • Spande og opvaskebalje under køkkenvasken.

Rengøring foretages af frivillige klubmedlemmer. Man må gerne ønske måned eller rengøringsmakker enten via sedlen på tavlen eller til Ole Frølund.

Rengøringsliste hænger på opslagstavlen i klubben. Her kan man se, hvem der har rengøring i hvilken måned. Man er normalt 2 om en rengøringstjans. Skriv dato på, når der er gjort rent eller tjekket op herpå.

Mangler der rengøringsmidler gives besked til Poul, Ole A. eller Ole F., som sørger for, at der bliver indkøbt/fyldt op.

Lån af klubhus:

Klubmedlemmer og påhæng har mulighed for at låne klubhuset ifm. mærkedage (runde fødselsdage, bryllup, jubilæum etc.), hvis klubhuset ikke er reserveret til klubaktiviteter.

Lån af klubhuset er gratis, men man forpligtiger sig til at købe drikkevarer af klubben til almindelige gældende priser.

Lån og nøgle kan lånes af én fra bestyrelsen.

Klubhuset skal afleveres rengjort efter lån.